Telefon w areszcie śledczym
Czy osadzeni w areszcie śledczym mogą korzystać z telefonów? Tak, osadzeni aresztach śledczych mają możliwość telefonowania. Tymczasowo...
Więcej