Korespondencja w areszcie śledczym.
List do tymczasowo aresztowanego/ tymczasowo aresztowanej. Wiadomości listowne możemy przesłać do osoby aresztowanej tradycyjnym listem...
Więcej
Telefon w areszcie śledczym
Czy osadzeni w areszcie śledczym mogą korzystać z telefonów? Tak, osadzeni aresztach śledczych mają możliwość telefonowania. Tymczasowo...
Więcej